Samenstelling commissie

Commissie
Alexander Pechtold (voorzitter)
Tom Barkhuysen
Fusien Bijl de Vroe-Verloop
Lennart Booij
Sabine Gimbrère

Juridisch advies en redactie
Machteld Claessens

Bureau
Raad voor Cultuur

Rebecca Roskam (secretaris)
Lonneke Kok (eindredactie)

Biografieën

Tom Barkhuysen
Advocaat-partner bij Stibbe in Amsterdam. Tot zijn specialismen behoren publiekrechtelijke geschillen, publiekrechtelijk organisatierecht, mensenrechten, staatssteun, Europees bestuursrecht en cultuur- en onderwijsrecht. Hij treedt als advocaat op voor diverse ondernemingen, ontwikkelaars en publieke instellingen zoals gemeenten, provincies, onderwijs, cultuur en andere openbare instellingen. Hij is verbonden aan de Universiteit Leiden als deeltijd-hoogleraar staats- en bestuursrecht. Daarnaast is hij lid van onder meer het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Bestuursrecht en lid van de redactie van het Nederlands Juristenblad.

Fusien Bijl de Vroe-Verloop
Directeur (sinds 2011) van de Vereniging Rembrandt – een vereniging van particulieren die zich inzet voor de verrijking en bescherming van de Nederlandse openbare kunstcollecties – waar zij vanaf 2001 werkt. Eerder was zij werkzaam bij de Rijksvoorlichtingsdienst. Zij studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht en publiceerde onder andere over de Dordtse kunstenaar Jan Veth. Als directeur van de Vereniging Rembrandt, met 16.000 leden het grootste collectieve mecenaat in Nederland, mengt zij zich regelmatig in het publieke debat rond kwesties die het openbaar kunstbezit raken.

Lennart Booij
Lid van de Raad voor Cultuur, strategisch adviseur, tentoonstellingsmaker, moderator en ondernemer in de culturele sector. Hij is artistiek directeur bij het Amsterdam Light festival en betrokken bij Museumnacht Amsterdam, de Veerstichting en de Sikkens Foundation. Hij was medeoprichter van het campagnebureau BKB en promoveerde als kunsthistoricus in 2013 op het werk van de Franse glaskunstenaar Lalique. Eerder presenteerde hij radio -en televisieprogramma’s.

Alexander Pechtold (voorzitter)
Tweede Kamerlid (vanaf 2006) en tot en met 2018 fractievoorzitter en politiek leider van D66. Hij studeerde kunstgeschiedenis in Leiden en is in deze stad vanaf 1994 betrokken als raadslid en wethouder. Voor hij in 2005 minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties werd, bekleedde hij de functie van burgemeester in Wageningen.

Sabine Gimbrère
Hoofd Internationale Betrekkingen bij de gemeente Amsterdam. Daarvoor was ze 20 jaar werkzaam bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waar internationale regelgeving ter bescherming van cultureel erfgoed en de bestrijding van illegale handel in cultuurgoederen tot haar verantwoordelijkheid behoorden. Zij studeerde Nederlands en Internationaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam en aan het European University Institute.


 

Adviesaanvraag Van terughoudend
naar betrokken
Samenstelling commissie Overzicht gesprekspartners Juridische analyse Wet- en regelgeving in de ons omringende landen Literatuur en bronnen