Overzicht gesprekspartners

Ger Abbring
Douane Centrale Dienst In- en Uitvoer

Hester Alberdingk Thijm
Directeur AkzoNobel Art Foundation

Robert Aronson
Aronson Antiquairs, bestuur Vereniging Handelaren in Oude Kunst

Irene Asscher-Vonk
Voorzitter Museumvereniging

Justus Becker
Douane Landelijk kantoor/Handhavingsbeleid

Sander Bersee
Voormalig directeur Erfgoed & Kunsten, Ministerie van OCW

Niels de Boer
Kunsthandel P. de Boer

Piet de Boer
Kunsthandel P. de Boer

Ted de Boer
Emeritus hoogleraar Internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking UvA

Chris Breedveld
Voormalig directeur Kabinet van de Koning

Jan Maarten Boll
Voormalig lid Raad van State, voormalig voorzitter Vereniging Rembrandt

Johan Bosch van Rosenthal
Art Consult

Ruud Boudewijn
Douane Landelijk Kantoor

Cees Broekhof
Cees Broekhof Taxaties, lid sectiebestuur Federatie TMV

Joop van Caldenborgh
Verzamelaar

Paulina Cramer
Christie’s

Ilse Daatselaar
Daatselaar Fine Art & Antique, bestuur VHOK

Hendrik Driessen
Voormalig directeur Museum De Pont

Nina Duggen
Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Frits Duparc
Voormalig directeur Mauritshuis

Rudi Ekkart
Voormalig directeur Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Joseph Estié
Salomon Stodel Antiqués

Sjarel Ex
Directeur Boijmans van Beuningen

Emilie Gordenker
Directeur Mauritshuis

Elwin Hendrikse
Voormalig secretaris Wbc-commissie

Marja van Heese
Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Willem Jan Hoogsteder
Hoogsteder & Hoogsteder

Ad de Jong
Voormalig lid Wbc-commissie

Kris Callens
Directeur Fries Museum

Paul Kerckhoffs
Notaris Loyens & Loeff, voorzitter Federatie TMV

Ralph Keunig
Directeur Museum de Fundatie

Jan Jaap Knol
Directeur Boekmanstichting

Anique de Kruyff
Museum Catharijneconvent

Susan Lammers
Directeur Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Iris Looman
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Mirjam Moll
Waarnemend directeur Museumvereniging

Arnoud Odding
Directeur Rijksmuseum Twenthe

Antoon Ott
Artilaw

Jaap Polak
Polak Works of Art

Charlotte van Rappard
Voormalig hoofdinspecteur Erfgoedinspectie

Paul Russell
Russel Advocaten Amsterdam

Marianne Rutters
Beleidsadviseur (beschermde) cultuurgoederen (tot 2018)

Martijn Sanders
Verzamelaar, voormalig voorzitter Vereniging Rembrandt

Marjan Scharloo
Directeur Teylers Museum

Marieke van Schijndel
Directeur Museum Catharijneconvent

Arda Scholten
Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Stijn Schoonderwoerd
Directeur Nationaal Museum voor Wereldculturen

Jan Six
Jan Six Stichting

Cas Smithuijsen
Voormalig directeur Boekmanstichting

Frans Sonneveldt
Mazars Private Clients, hoogleraar Successiewet en estate planning Universiteit Leiden

Cees van ’t Veen
Voormalig directeur Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Inge van der Vlies
Emeritus hoogleraar bestuursrecht Universiteit Amsterdam, voormalig voorzitter Wbc-commissie


Adviesaanvraag Van terughoudend
naar betrokken
Samenstelling commissie Overzicht gesprekspartners Juridische analyse Wet- en regelgeving in de ons omringende landen Literatuur en bronnen